Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerİMÜ ile Protokol İmzalandı

İMÜ ile Protokol İmzalandı

post

MUTLU AİLE, İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ VE İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI!

Toplumu ilgilendiren, etkileyen ve gelişimine katkıda bulunan alanlarda paydaşların desteği ve işbirliği ile daha etkin çalışmalar üretmek için işbirliği protokolü imzalandı. 

Bu protokol, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi paydaşları ile gerçekleşti. Protokolü, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği adına Genel Başkan Kemal Özden, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çokca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik imzaladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörü Gülfettin Çelik proje sayesinde akademi ve sahanın birleşeceğine dikkat çekti. İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden akademik çalışmaların sahaya aktarılmasına bu protokolün vesile olacağını ifade etti. Mutlu Aile adına yönetim kurulu başkanı Orhan Çokça, protokolün gelecekte katkı sunacağı hususlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İş birliği protokolüne göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için paydaşlar içinde uygun bilim adamları ve uzmanlar belirlenecek. Görevlendirilen uzmanlar, eğitim, seminer, proje ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi hususlarında birlikte çalışacak. 

Kültürel, sosyal ve akademik alanlarda, etkinlik, organizasyon, sempozyum, proje ve araştırmaların sivil toplum ve akademi işbirliği ile güçlendirilmesi ve uzmanlar tarafından yürütülmesi kararı alındı. İmza töreninin ardından ilk proje olarak “S-Okulu Projesi”nin hayata geçirilmesine karar verildi.

 

COOPERATION PROTOCOL AND GOOD-WILL AGREEMENT IS SIGNED BETWEEN MUTLU AİLE ASSOCIATION, INSAN VE MEDENIYET MOVEMENT AND ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY!

Cooperation protocol is signed due to produce more efficent works with support and cooperation of partners in social fields which interest, influence and improve the society.

This protocol is signed by Kemal Ozden in behalf of Insan ve Medeniyet Movement, Orhan Cokca in behalf of Mutlu Aile Mutlu Cocuk Association and Prof. Dr. Gulfettin Celik in behalf of Istanbul Medeniyet University.

Gulfettin Celik, the chancellor of Istanbul Medeniyet University, standed out that academyic studies and field studies could be engaged by the Project. Kemal Ozden, the board chairman of Insan ve Medeniyet Movement, expressed that the project could be a channel in applying academic studies to field studies. Orhan Cokca, the board chairman of Mutlu Aile Association, evaluated that the project’s contribution to future studies.

It is going to assigned suitable scientists and experts of partner foundations to process co-works efficently. The assigned experts is going to work together to organize seminars, projects, and etc.

It is made decision to carry out activities, projects and studies by experts in cultural, social and academic fields, and strengten the operations with the cooperation of civil society and academy. After the sign ceromony, it is agreed on actualizing the “S-Okul Project” as a first project.

You might also like!

Leave a Comment